Alla

Utbildningar

MOTORSÅGScertifica A

Motorsåg A utbildning

Bygg teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för säker användning.

Utbildningen innefattar både praktiska och teoretiska prov. Godkända prov ger dig en motorsågsutbildning nivå A. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen följer riktlinjer enligt arbetsmiljöverkets AFS 2012:1...

MOTORSÅGScertificatB

Motorsåg B utbildning

Förbättra dina färdigheter för säker trädfällning och kvistning.

Under utbildningen får du kunskaper som behövs för att utföra säkert arbete med motorsåg vid vanligt förekommande skogsarbete, inklusive trädfällning, kvistning och kapning, samt hantering av fastfällda träd...

MOTORSÅGScertificatC

Motorsåg C utbildning

Avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd och vindfällen.

Under utbildningen kommer du att lära dig att utföra säkert arbete med motorsåg vid avancerad trädfällning, nedtagning av fastfällda träd och upparbetning i stormfälld skog. Vi kommer också att gå igenom användningen av olika kraftfulla fällhjälpmedel.

MOTORSÅGScertificatE

Motorsåg E utbildning

Trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från arbetsplattform.

Under utbildningen kommer du att utveckla praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att säkert använda motorsåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering, både från mobilarbetsplattform.

Röjsågscertifica

Röjsågscertificat RA+RB utbildning

Bygg teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för säker användning

Denna omfattande utbildning ger dig de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna utföra säkert arbete med röjsågen. Vi sätter fokus på praktiska övningsmoment som hjälper dig att utveckla en bra arbetsteknik...

Mina kunder säger

Utbildningen överträffade mina förväntningar! Jag känner mig nu säker och självsäker när jag använder röjsågar. Tack för en fantastisk erfarenhet!

Markus Helkvist

Utbildningen var välstrukturerad och gav mig värdefulla insikter i skogsbranschens bästa praxis. Nu kan jag effektivisera mitt arbete och minimera riskerna. En fantastisk investering!

JOhAN RYDING

Utbildningen var en ögonöppnare för mig. Jag lärde mig inte bara de tekniska aspekterna av motorsågar, utan även vikten av säkerhet och korrekt hantering. En ovärderlig erfarenhet!

ERIK DÖHLOFORS
Börja optimera din skogsarbetsteknik idag och ta din karriär till nya höjder.