Utbildning

Motorsåg A

Motorsåg A-utbildning ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna använda en motorsåg på ett säkert sätt. Vi fokuserar främst på enklare kapningsarbeten och moment som bedöms vid uppkörning för motorsågsutbildning nivå A.

Under utbildningen får du kunskaper som behövs för att utföra säkert arbete med motorsågen vid enklare kapningsarbeten, både med skjutande och dragande kedja. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser samt hantering och skötsel av säkerhetsutrustning. Dessutom lär vi ut grundläggande arbetstekniker som minskar arbetsbelastningen.

Vår målsättning är att du, efter att ha genomgått utbildningen, ska klara proven för motorsågsutbildning nivå A. Utbildningen vänder sig främst till dig som använder motorsågen antingen i arbetet eller på fritiden.

Utbildningen innefattar både praktiska och teoretiska prov. Godkända prov ger dig en motorsågsutbildning nivå A. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen följer riktlinjer enligt arbetsmiljöverkets AFS 2012:1. För att delta i utbildningen måste du ha fyllt 16 år. Observera att du dock inte får arbeta självständigt med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Utbildningen sträcker sig över en dag och omfattar både praktiska och teoretiska moment. Antalet platser är begränsat till 10 deltagare för att säkerställa en effektiv inlärningsmiljö.

Inga förkunskaper krävs för att delta i utbildningen, så oavsett tidigare erfarenhet är du välkommen att anmäla dig.

Allt utbildningsmaterial ingår, inklusive boken "Arbete med motorsåg del 1".

Jag står redo att svara på dina frågor och hjälpa dig att komma igång med din utbildning.

Andra utbildningar

Kompletterande utbildningar

Utöver vår Motorsåg A-utbildning erbjuder vi även kompletterande utbildningar för Motorsågsutbildning nivå B, C och D. Dessa utbildningar ger dig möjlighet att vidareutveckla dina färdigheter och utöka ditt kunnande inom användning av motorsågar i olika arbetsmiljöer.

Motorsåg B

Förbättra dina färdigheter för säker trädfällning och kvistning

Motorsåg C

Avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd och vindfällen

Motorsåg E

Trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från arbetsplattform