Utbildning

Röjsåg RA+RB

Röjsågutbildning ger dig både praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper som är avgörande för att du ska kunna utföra arbete med röjsåg på ett säkert och effektivt sätt. Vi fokuserar främst på röjningsarbeten, såsom arbete med grästrimmer och röjning av sly.

Denna omfattande utbildning ger dig de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna utföra säkert arbete med röjsågen. Vi sätter fokus på praktiska övningsmoment som hjälper dig att utveckla en bra arbetsteknik. Utöver detta går vi även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser samt hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Målet med vår Röjsågutbildning är att du, efter att ha genomgått utbildningen, ska kunna klara proven för röjsågsutbildning. Utbildningen riktar sig främst till dig som använder röjsågen i arbetet eller på fritiden.

Utbildningen innefattar både praktiska och teoretiska prov. För att delta i utbildningen måste du ha fyllt 16 år. Observera att du dock inte får arbeta självständigt med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

Utbildningen sträcker sig över 1 dag och omfattar både teoretiska och praktiska delar. Antalet platser är begränsat till 10 deltagare för att säkerställa en effektiv inlärningsmiljö.

Förkunskaper krävs inte för att delta i utbildningen, så oavsett tidigare erfarenhet är du välkommen att anmäla dig.

Egen säkerhetsutrustning samt röjsåg medtages av eleven.

Jag står redo att svara på dina frågor och hjälpa dig att komma igång med din utbildning.

Börja optimera din skogsarbetsteknik idag och ta din karriär till nya höjder.