Utbildning

Motorsåg B

Motorsåg B-utbildning ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna använda en motorsåg på ett säkert sätt. Vi lägger särskild vikt vid trädfällning och kvistning av träd, samt de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågsutbildning nivå B.

Under utbildningen får du kunskaper som behövs för att utföra säkert arbete med motorsåg vid vanligt förekommande skogsarbete, inklusive trädfällning, kvistning och kapning, samt hantering av fastfällda träd. Vi går igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, användning och skötsel av säkerhetsutrustning samt grundläggande arbetstekniker som minskar arbetsbelastningen.

Målet med denna utbildning är att du, efter att ha genomgått den, ska klara proven för motorsågscertificat nivå B. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som redan har en motorsågsutbildning nivå A och använder motorsågen regelbundet antingen i arbetet eller på fritiden.

Utbildningen inkluderar både praktiska och teoretiska prov. Genom att klara dessa prov erhåller du en motorsågsutbildning nivå B. För att delta i utbildningen måste du ha fyllt 16 år. Observera att du dock inte får arbeta självständigt med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Utbildningen sträcker sig över en dag och omfattar både praktiska och teoretiska moment. Antalet platser är begränsat till 10 deltagare för att säkerställa en effektiv inlärningsmiljö.

För att kunna delta i Motorsåg B-utbildningen krävs det att du har ett motorsågscertificat nivå A.

Allt utbildningsmaterial ingår, inklusive boken "Arbete med motorsåg del 1".

Jag står redo att svara på dina frågor och hjälpa dig att komma igång med din utbildning.

Andra utbildningar

Kompletterande utbildningar

Utöver vår Motorsåg A-utbildning erbjuder vi även kompletterande utbildningar för Motorsågsutbildning nivå B, C och D. Dessa utbildningar ger dig möjlighet att vidareutveckla dina färdigheter och utöka ditt kunnande inom användning av motorsågar i olika arbetsmiljöer.

Motorsåg A

Bygg teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för säker användning

Motorsåg C

Avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd och vindfällen

Motorsåg E

Trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från arbetsplattform