Utbildning

Motorsåg C

Motorsåg C-utbildning ger dig både de teoretiska kunskaperna och de praktiska färdigheterna som krävs för att använda en motorsåg på ett säkert sätt. Fokus ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågsutbildning nivå C, såsom avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd samt vindfällen.

Under utbildningen kommer du att lära dig att utföra säkert arbete med motorsåg vid avancerad trädfällning, nedtagning av fastfällda träd och upparbetning i stormfälld skog. Vi kommer också att gå igenom användningen av olika kraftfulla fällhjälpmedel.

Målet med utbildningen är att du efter att ha genomfört den ska klara proven för motorsågsutbildning nivå C. Utbildningen riktar sig till skogsarbetare och andra yrkespersoner som regelbundet arbetar med avancerad trädfällning eller hantering av skadade träd.

Utbildningen omfattar både ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Genom att klara dessa prov erhåller du en motorsågsutbildning nivå C. För att delta i utbildningen måste du vara minst 18 år gammal och ha erfarenhet av motorsågsarbete.

Utbildningen sträcker sig över en dag och inkluderar både praktiska övningsmoment och teoretiska inslag. För att säkerställa en optimal inlärningsmiljö är antalet platser begränsat till 10 deltagare.

För att kunna delta i Motorsåg C-utbildningen krävs det att du har ett motorsågscertificat nivå A och B samt erfarenhet.

Allt utbildningsmaterial ingår, inklusive boken "Arbete med motorsåg del 1".

Jag står redo att svara på dina frågor och hjälpa dig att komma igång med din utbildning.

Andra utbildningar

Kompletterande utbildningar

Utöver vår Motorsåg A-utbildning erbjuder vi även kompletterande utbildningar för Motorsågsutbildning nivå B, C och D. Dessa utbildningar ger dig möjlighet att vidareutveckla dina färdigheter och utöka ditt kunnande inom användning av motorsågar i olika arbetsmiljöer.

Motorsåg B

Förbättra dina färdigheter för säker trädfällning och kvistning

Motorsåg A

Bygg teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för säker användning

Motorsåg E

Trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från arbetsplattform