Utbildning

Motorsåg E

Motorsåg E-utbildning ger dig både de teoretiska kunskaperna och de praktiska färdigheterna som krävs för att kunna använda en motorsåg och handsåg på ett säkert sätt vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från mobilarbetsplattform.

Under utbildningen kommer du att utveckla praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att säkert använda motorsåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering, både från mobilarbetsplattform. Fokus ligger på praktiska övningsmoment där du kommer att lära dig effektiva kaptekniker och hur du genom säkringar kan kontrollera fallet av grenar och toppar vid trädbeskärning eller sektionsvis träddemontering. Du kommer också att lära dig att bedöma vad som kan eller inte bör göras från en specifik arbetsplattform.

Observera att vanlig trädfällning inte ingår i denna utbildning och kräver utbildning på nivå B för enklare fällningar eller nivå C för avancerade trädfällningar. Vidare är det viktigt att notera att förkunskaper om hantering av arbetsplattformen, och säkring av personal mot fall är ett krav för att delta i utbildningen.

Målet med utbildningen är att du efter genomförd kurs ska klara proven för motorsågscertificat nivå E. Utbildningen riktar sig till skogsarbetare och andra yrkespersoner som arbetar med trädbeskärning eller träddemontering från en arbetsplattform.

Utbildningen sträcker sig över en dag och inkluderar ett praktiskt prov. För att säkerställa en optimal inlärningsmiljö är antalet platser begränsat till 10 deltagare.

För att kunna delta i Motorsåg E-utbildningen krävs det att du har ett motorsågscertificat nivå A och B samt genomfört liftutbildning och fallskyddsutbildning.

För att boka din plats i vår Motorsåg E-utbildning, vänligen kontakta oss genom att ringa eller mejla oss. Vi ser fram emot att hjälpa dig vidare på din resa mot att bli en skicklig motorsågsanvändare med specialisering inom trädbeskärning och träddemontering från arbetsplattform.

Jag står redo att svara på dina frågor och hjälpa dig att komma igång med din utbildning.

Andra utbildningar

Kompletterande utbildningar

Utöver vår Motorsåg A-utbildning erbjuder vi även kompletterande utbildningar för Motorsågsutbildning nivå B, C och D. Dessa utbildningar ger dig möjlighet att vidareutveckla dina färdigheter och utöka ditt kunnande inom användning av motorsågar i olika arbetsmiljöer.

Motorsåg B

Förbättra dina färdigheter för säker trädfällning och kvistning

Motorsåg C

Avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd och vindfällen

Motorsåg A

Bygg teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för säker användning